شعبه مرکزی بانک پارسیان

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی بانک

شعبه مرکزی بانک پارسیان با زیربنای 13300 مترمربع در منطقه شهرک غرب واقع شده است.