بانک ملت جیحون

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی بانک

این پروژه با زیربنای 4500 متر مربع در 3 طبقه می باشد.