هتل پارسیان آزادی خزر

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی هتل

هتل پنج ستـاره پارسیان خـزر در كنـار آبهـای دریاچه خـزر و حاشیـه شمالـی جنگلهای البرز با زیربنای 20000 متر مربع و 160 اتاق و سوئیت قرار دارد.