کارخانه تولیدی چای احمد

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی صنعتی

کارخانه تولید چای احمد در منطقه ی هشتگرد، در زمینی به وسعت 1523 متر و زیربنای 816 مترمربع احداث شده است.